Aanmelden BHV cursussen in company

Annuleringsvoorwaarden: Annuleringen/wijzigingen dienen schriftelijk door u bevestigd te worden. Bij annulering van de cursusdatum binnen 14 dagen voor aanvang van de cursusdag is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering van de cursusdatum binnen 1 week voor aanvang van de cursusdag is 100% van het cursusbedrag verschuldigd. Bij onvoldoende cursisten behoudt Smart brandbeveiliging zich het recht voor om de cursusdatum te wijzigen. Bij verhindering kunt u een vervangende cursist laten deelnemen; vervangingen dienen schriftelijk door u bevestigd te worden.